Moderna Metamorfoser

Inlagt i Bakom kulisserna inom Konsten

– Antiken är vad vi gör den till. Det antika kulturarvet betyder mycket för den västerländska konstens utveckling, men det är inte myterna i sig som är relevanta utan vad vi gör med dem. Istället för att fortsätta producera kassa ideal, så handlar det om att ta makten över sin historia. I den här utställningen var min tanke att låta konstnärerna undersöka något från ett historiskt perspektiv för att kunna förstå vår samtid – att blicka bakåt för att kunna komma framåt.

Det säger Adéle Askelöf som är fotograf och som har kurerat utställningen Metamorfoser/Förvandling som just nu pågår på Galleri Korn. Titeln på utställningen kommer från den romerske poeten Ovidius mest kända verk som består av 250 samlade myter.

Ovidius levde för 2000 år sedan, varför är hans diktsamling aktuell idag?

– Myterna kretsar kring eviga teman som moral, maktstrukturer, människans litenhet inför världen, liv och död. Det är universella frågor! Sedan tror jag att människan alltid kommer att söka efter utveckling, men samtidigt skrämmas av förändringar. Kanske är det just sådana teman, som balanserar mellan skräck och förtjusning, som vi dras till?

Alla medverkande konstnärer i utställningen arbetar med olika tekniker och material, är det ett medvetet val?

– Ja,  jag ville att fokus skulle vara själva berättandet och gestaltande i stort. I en utställning som bara består av foton, är det lätt att fokus hamnar på själva fotografierna istället. Maja Fredin arbetar i textil och video, Alma Uhr med fotografi och kollage, Anna Sollevi i silikon, textil och gips och själv har jag arbetat med fotografi och emaljering på koppar. Alla fick välja varsin myt att utgå ifrån, vilket resulterade i helt olika gestaltningar. De berör teman som hur man hanterar sorg, tidens upplevelse och kroppen som objekt och symbol.

Vilken myt valde du?

– Mitt verk heter Lilla gumman, där jag undersöker min ambivalenta upplevelse av att vara kvinna och fotograf. Jag inspirerades av myten om Skylla, en nymf som avvisar havsguden Glaucus kärlek. När Skylla badar i ett förgiftat vatten förvandlades hon till ett monster med sex hundhuvuden på långa halsar som omringade hennes höfter.

Anna Sollevis verk “Venus i badet & Riri by the pool”.

Metamorfoser/Förvandling pågår varje dag 12-18 fram till den 24 maj på Galleri Korn. Förutom själva verken i sig finns även en utställningskatalog med en essä av Elsa C Kugelberg till försäljning.

 

 

 

 

 

Inlagt maj 22, 2018

Visa mig mer

Vi använder oss av cookies.

Jag accepterar