En reaktion, ett författarsamtal och en föreställning