Torsten Kälvemark reflekterar över en av Karin Boye hyllad finlandssvensk klassiker