Om Ada Loveless och kvinnornas plats

En Reflektion om Livet och Poesin

Ada Lovelace, eller egentligen Augusta Ada King, grevinna av Lovelace (född Byron), firas idag på sin 200-årsdag. Att hennes genialitet skulle göra hennes tankevärld odödlig förutsåg hon självsäkert med de bombastiska orden:

”That brain of mine is something more than merely mortal, as time will show.”

Adas livsgärning skildras målande i denna artikel som beskriver henne som historiens första programmerare, utifrån hennes nedskrivna tankar om det som sedan kom att kallas algoritm.

Jag sögs snabbt in i historien om Ada och hennes far George Gordon Byron vars liv upplevs sammantvinnade trots att de inte träffades efter hennes födsel. Adas matematikstudier var, enligt hennes mors dedikerade plan, ett sätt att hålla Ada borta från poesin. Poesin som en symbol för hennes fars “galenskap”. Ada själv såg dock snarare likheter än skillnader mellan det konstnärliga och det vetenskapliga, hon menade att bara med utrymme för fantasi kunde riktigt stora vetenskapliga framsteg göras. Hon använde ofta musikaliska och andra konstnärliga metaforer för att förklara sina progressiva matematiska resonemang. Jag tror, precis som Ada, att hjärnor med utrymme att behärska både det rationella och det fantasifulla, är hjärnor att vara tacksam för. Som en passning till sin mors försök att moralisera henne med matematik säger hon om saken:

”If you can’t give me poetry, can’t you give me poetical science?”

Det är så mörkt och vackert på något vis, alltihop. Hennes berättigade storhetsvansinne, hennes motstånd mot ramarna som ingen kunde hålla henne inom. Hennes längtan efter sin far som möttes först vid hennes död, då hon fick sin sista önskan uppfylld, att begravas bredvid honom, pappa Lord Byron. Den store poeten.

Hon var, precis som sin far, 36 år gammal när hon dog. Deras berättelser var separerade men ändå en. Jag googlar citat från de båda i timmar och fantiserar om dialogerna de kunde ha haft:

Where there is mystery, it is generally suspected there must also be evil. But man is in part divine, A troubled stream from a pure source. (LB)

(Älskling, vi är båda missförstådda men vi låter inte de hålla vår urkraft tillbaka. Låt inte de mediokras rädsla för det geniala krypa under skinnet. Du är inte genomsnittlig men det betyder inte att du är något som ska bekämpas, tvärtom!).

The intellectual, the moral, the religious seem to me all naturally bound up and interlinked together in one great and harmonious whole. (AL)

(Pappa, varför försöker människor separera livets beståndsdelar? De hänger ju såklart ihop!)

Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves. (LB)

(Såklart, de är synd om dem som inte kan se livet som stort och svårt, fullt av gråzoner, utan helhetsfacit. Men låt inte det begränsa dig.)

Understand well as I may, my comprehension can only be an infinitesimal fraction of all I want to understand. ”(AL)

(Det lovar jag, mitt sökande är evigt.)

Opinions are made to be changed or how is truth to be got at? (LB)

(Det gör mig stolt.)

Hurra för alla Adas idag, ta plats kvinnor!
Inlagt december 10, 2015 och handlar om:

Visa mig mer

Vi använder oss av cookies.

Jag accepterar