Månadens verk: Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures

Har du någon gång funderat över hur det skulle bli om filmregissören Wes Anderson curerade en konstutställning? Nu behöver du inte fundera längre! Tillsammans med konstnären Juman Malouf har Anderson skapat en skruvad utställning på Kunsthistorisches Museum i Wien. Paret har fått go wild i museets samling med mer än 4 miljoner objekt (varav vissa är hela 5000 år gamla) och valt ut 430 objekt. Bland objekten återfinns dockor, porslinsfigurer, porträtt av Gonzalesfamiljen (kända för sin kraftiga hårväxt), mumier och emuägg. En riktigt Wunderkammer med andra ord!

Utställningen pågår fram till 28 april 2019.

Inlagt februari 20, 2019 och handlar om:

Visa mig mer

Vi använder oss av cookies.

Jag accepterar