Vi läser Ida Börjel

Ett Verk av Ida Börjel inom Poesin

Ur MA, Ida Börjel

tjugoen gram

varmed kroppsvikten minskade

i dödsögonblicket

avlatsbreven fanns och eugeniken fanns

evigheten, som den var, i allianseuropa

införlivad till tystnad, säte taltid förutan

egendomsbegäret, bortförklaringarna att

argumentet är viktigt betyder inte att det

håller Europa, europeana fanns

de tysta överenskommelserna Malta

 

 

Stämning
Tung,
Dela:
Inlagt maj 2, 2016 och handlar om:

Visa mig mer

Vi använder oss av cookies.

Jag accepterar