antigone:revised2

Ett Verk av Felice Rova inom Scenen

antigone:revised2 är en kommentar som bygger på ett examensarbete för kursen Performativ kritik på Stockholms dramatiska högskola.

Antigonerevised uppfördes som en läsinstallation genom flera medier, röster och översättningar. Medverkande: Nina Jeppsson, Elin Jönsson, Adam Stålhammar, Rada Brask m.fl.

Stämning
Tung,
Dela:
Inlagt december 6, 2017

Visa mig mer

Vi använder oss av cookies.

Jag accepterar