May You Live in Interesting Times

Vissa konstverk drabbar instinktivt. Man kan inte riktigt sätta ord på det, men man vet att man gillar det. För mig är Anicka Yis installation “Biologizing the Machine (tentacular trouble)” (2019) ett sådant verk. Konstverket är en del av huvudutställningen “May You Live in Interesting Times” på Venedigbiennalen och återfinns i Arsenale; den lite ruffigare delen av biennalen som tidigare användes som ett skeppsvarv. Yis verk består av flertalet kokongliknande skulpturer skapade av alghöljen som tycks glöda inifrån, tack vare LED-lampor. Med hennes verk är det som att naturen har erövrat en av de stora salarna i Arsenale. Men egentligen rör det sig om ett flertal intelligenser som utforskas i verket: animaliska, växtbaserade, mänskliga och maskinella. Inne i kokongerna fladdrar nämligen artificiella insekter som dras mot dess glödande ljus. 

Verket ger ett mäktigt intryck där det breder ut sig i Arsenale. Därför är det särskilt nedslående att möta en av Yins kokonger en vecka senare i en monter på Art Basel, där den hängde undangömd i ett skrymsle. Utan inramningen och sina vänkokonger förlorar skulpturen sin styrka. Istället väcker den frågor om inramningens och den omgivande miljöns betydelse för skulptur. I skrymslet säger Yins verk mig ingenting medan det på Arsenale säger mer än vad jag kan uttrycka i ord. Detta får mig dessutom att mer än någonsin ifrågasätta konstmässor som fenomen. Kan ett verk någonsin göras rättvisa i det formatet? Å andra sidan, bör ett verk vara starkt nog att överleva i montermiljön?

Inlagt juli 5, 2019

Visa mig mer

Vi använder oss av cookies.

Jag accepterar